9001 2V prvních dnech roku 2014 proběhl dozorový audit k prokázání plnění požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009 a normy ČSN EN ISO 14001:2005. Byla potvrzena platnost „Integrované politiky kvality a environmentu společnosti STS Prachatice, a. s.“ Tato politika byla přijata v roce 2012, má trvalou platnost  a zejména zahrnuje tyto úkoly:

  • Důsledně naplňovat platné právní předpisy a jiné požadavky, které se vztahují k předmětu činnosti na ochranu  životního prostředí a na kvalitu nabízených výrobků
  • Prověřovat a zlepšovat integrovaný systém řízení dle norem ISO 9001 a 14001
  • Stanovovat každoročně cíle a cílové hodnoty na základě výsledků z předcházejícího roku a trendů vývoje
  • kvalitním poskytováním služeb přispívat ke spokojenosti zákazníků a zlepšování stavu životního prostředí
  • vytvořit systém řešení krizových situací

ČSN EN ISO 3834-2: Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 2: Vyšší požadavky na jakost

ČSN EN 1090-1: Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců

ČSN EN 1090-2: Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce - skupina základních materiálů 1.1, 1.2, 2.2, 8.1

ČSN EN 1090-3: Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 3: Technické požadavky na ocelové konstrukce skupina základních materiálů 23.1